Kategorie
Pogranicze Bieszczadzkie od Kuchni - Warsztaty Dziennikarstwa Kulinarnego

Radio łączy narody

Zajęcia prowadzone przez ekspertki w dziedzinie dziennikarstwa i mediów Annę Szatybełko i Violettę Jankowiak. Warsztaty prowadzone w grupach: tworzenie audycji radiowych i słuchowisk, metody autoprezentacji, praktyczna praca z mikrofonem i rejestratorem radiowym. Zajęcia językowe – pogłębienie wiedzy na temat języka branżowego. Zgłębianie tajników, kulis pracy dziennikarza.

Заняття проводили експерти з журналістики та ЗМІ Ганна Шатибелко та Віолетта Янковіак. Практичні заняття, які проводяться в групах: створення радіопрограм та радіоп’єс, методи самопрезентації, практична робота з мікрофоном та радіоприймачем. Мовні заняття – поглиблення знань про галузеву мову, досліджуючи закулісні таємниці  роботи журналіста.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *